Корисни совети

Во поглед на продажбата или пак изнајмувањето на недвижноста од големо значење е огласот кој го поставувате да биде уредно потполнет, односно:

  • пред се да поставите слики од недвижноста, што повеќе слики тоа подобар впечаток за недвижноста
  • насловот на огласот да биде краток и јасен
  • задолжително да ја наведете локацијата, односно адресата на недвижноста
  • наведената квадратура е од клучен карактер кај потенцијалниот купувач при формирањето на конечната одлука за вашата недвижност.

Што се однесува до квадратурата, кога се во прашање конкретно станови кои се наоѓаат на поткровје, потребно е да знаете дека квадратура при висина до 1,60 метри не се вбројува во површината на станот. Имено квадратурата на потрковјето се пресметува на следниот начин: подната површина на станот помножена со коефициент од 0.6, добиената површина се нарекува редуцирана и таа е површината којашто се плаќа при купување. Тоа е правило, меѓутоа напоменуваме дека продавачот има право да врши одредени измени и корекции кога е во прашање цената.

Дополнително при продажбата, односно изнајмувањето на недвижноста најчеста грешка е превисоката цена. Цената треба да биде реална, бидејќи само така вашата недвижност може да влезе во потесниот круг на потенцијални купувачи. Превисоката цена ги одбива потенцијалните купувачи и ја сместува вашата недвижност во категоријата на недвижности кои се продаваат со години. При промет на недвижности посебно внимание се посветува на:

  • Преглед на документацијата на сопственикот на станот
  • Проверка дали недвижноста не е под спор, дека нема скриени мани, обавези спрема трети лица, не е предмет на поделба помеѓу брачни тековини, нема вкнижени или невкнижени терети, нема забрна за располагање, нема заклучени договори за животно издржување, заемници и слично.
  • Заверка за согласност на останатите корисници на недвижноста.
  • Заверка за пред договор и после договор од надлежен суд.
  • Банкарска трансакција за купопродажната цена
  • Доказ од страна на продавачот за подмирени телефонски сметки, сметки за електродистрибуција, кабловска телевизија, подмирен порез на имотот.

Капиталните животни работи како што е прометот со недвижности најдобро е да се обавуваат со професионалци.